• Version
  • Download 5483
  • File Size 599 KB
  • Create Date ۱۳۹۸-۰۵-۳۱
  • Download

چکیده مقاله...

قرآن کریم سرچشمه زلال معرفت و کتاب نور و هدایت است. این کتاب نورانی برنامه سعادت زندگی انسان را در اختیار او قرار می دهد و با معرفی راه های نجات و تبیین آسیب ها، مسیر رشد و تعالی انسان را فراهم می کند. در شماری از آیات این کتاب نورانی به ویژگی های آزادی خواهان وبه ظاهر مجاهدانی پرداخته شده است که در آغاز حرکت خود پرجوش و خروش هستند اما در مسیر قیام و انقلاب خود ثابت قدم نیستند. اینان کسانی هستند که در امتحانات مقدماتی سرافکنده می شوند و به مقصودی که دارند نمی رسند.