• Version
  • 2 Download
  • 533 KB File Size
  • 31 مرداد 1398 Create Date
Download

چکیده مقاله...

انتظار معمولا به حالت کسی گفته می شود که از وضع موجود ناراحت است و برای ایجاد وضع بهتری تلاش می کند. در روایات متعددی انتظار فرج بالاترین عبادت معرفی شده است ( انتظار ظهور مصلح جهانی) چرا که چنین انتظاری نوعی امید و تلاش و خوش بینی به آینده است و همین باعث می شود تا انسان مایوس و ناامید نشده و سستی و رخوت را از خود دور کند و آینده در نظرش چون آیینه صاف و روشن باشد.

 

نوشته ی قاسم فتاحی