محمدعلی کریمی (مدیرعامل)

مدیر فرهنگسرای مهدویت استان یزد

علی رضازاده همدانی (رییس هیئت مدیره)

معاون فرهنگ، آموزش و تحقیقات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

صادق یزدانی (عضو هیئت مدیره)

مدیر مسئول ماهنامه حلقه وصل

حجت الاسلام جواد نصرالله پور (عضو هیئت مدیره)

سطح 4 حوزه و استاد مهدویت