چلچراغ حکمت (دفتر دهم) : مهدویت
مولف : مرتضی مطهری
گردآورنده کتاب : بهروز محمدی

ناشر کتاب : کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

معرفی کتاب :
مجموعه چلچراغ حکمت با تکیه بر تمام آثار منتشر شده استاد شهید مطهری ، در چهل دفتر مستقل فراهم آورده شده است. در این مجموعه موضوعی، کوشش شده است:
1. هر کتاب به تنهایی یک موضوع مستقل را دنبال کند؛
2. اصل بر به گزینی باشد و دیدگاه استاد به صورت موضوعی، از تمام آثار مکتوب و همچنین یادداشت های منتشر شده، چکیده سازی شود؛
3. دخل و تصرف نگارنده در حد گردآوری، اقتباس، تلخیص، تلفیق و تنظیم مطالب، در ساختاری مشخص و با یک فصل بندی نو و جذاب باشد؛
4. برای اتقان و اعتبار اثر، همه مطالب به آثار مکتوب شهید مطهری مستند شود و در پاورقی ها، خواننده بر حسب مورد به مجموعه آثار (م.آ)، یادداشت ها و (یا) آثار مستقل استاد ارجاع داده شود؛
5. توضیحات نگارنده، جدای از متن و در مقدمه یا پس گفتار ارائه شود.

چلچراغ حکمت، تنها پلی برای ورود به بوستان سبز اندیشه های استاد شهید مطهری است. بی شک خواننده جوان و دانش پژوه با مطالعه این مجموعه خود را از مطالعه آثار استاد بی نیاز نمی داند، بلکه در گامی فراتر به مطالعه کتاب های ایشان و انس بیشتر با آنها، ترغیب خواهد شد.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published. موارد ستاره دار الزامی می باشد

Post comment