مهدویت در ادیان آسمانی
مولف : ابراهیم کوثری
ناشر کتاب : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

معرفی کتاب :
آن چه در این نوشتار مورد تامل است، ارتباط مسئله ی مهدویت و ظهور موعود ادیان با اندیشه ی مدینه ی فاضله است. البته مدینه ی فاضله و شهر عدل مهدوی در تعالیم ادیان آسمانی و دیدگاه دانشمندان، جایگاه بلندی دارد.

عقیده به مصلح جهانی و فرآیند مهدویت، مربوط به همه ی ادیان و مکاتب است که انسان ها با هر گونه دین و مذهبی، حتی آنهایی که به غیب ایمان ندارند، برای روزگار نجات، بدان چشم دوخته اند. اما اعتقاد به ظهور موعود ادیان در اسلام، عقلانی تر و منطقی تر بیان شده است. بنابراین، به حکم فطرت باید گفت، آینده ی بشر،آبستن حوادثی چون ظهور منجی عدالت گستر و تحقق حکومت واحد جهانی خواهد بود.

علت تاخیر در ظهور، شاید این باشد که مردم جهان باید به قدر کافی تلخی این وضع آشفته و بی عدالتی را درک کنند و مردم جهان، نارسایی و ضعف قوانین بشری را برای اجرای عدالت اجتماعی، لمس کند.

این نوشتار با رویکرد تفاهم و انسجام میان پیروان ادیان آسمانی خالی از تعصب و گرایش مذهبی، از بنیادی ترین اصول مشترک اعتقادی ادیان آسمانی زرتشت، یهود، مسیح و اسلام را که مهدویت باوری باشد به شمار می رود. گر چه تدوین کتاب ها و مقاله های زیاد، از قرن های گذشته تا به امروز ، خود دلیل بر اصالت و قدمت این اصل اعتقادی است.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published. موارد ستاره دار الزامی می باشد

Post comment