شناخت، بررسی و نقد کلامی جریان های انحرافی مهدویت
مولف : حسین حجامی
زیر نظر : پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
ناشر کتاب : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی کتاب :
توجه به مهدویت زمینه ی پیدایش مدعیان مهدویت را فراهم آورده است. این مشکل در طول تاریخ وجود داشته است؛ ولی متاسفانه در چند سال اخیر رو به فزونی نهاده است. دشمنان اسلام با درک قدرت مهدویت در برانگیختن مردم و جلوگیری از ظلم و تجاوز بر آن شده اند در کشور های اسلامی از این نیروی نهفته به نفع خود بهره ببرند. آنان در ایران اسلامی نیز با شناسایی کسانی که به گونه ای مستعد این امرند و پشتیبانی پولی و رسانه ای میکوشند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند. این کتاب پرداختی نقدآمیز به مدعیان مهدویت با رویکرد کلامی است.

بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
فصل اول: کلیات و مبانی
فصل دوم: ویژگی های مشترک جریان های منحرف
فصل سوم: نقد و بررسی زیان ها و آسیب های رواج جریان های انحرافی مهدویت
فصل چهارم: شناسایی و نقد و بررسی جریان های مدعی مهدویت
فصل پنجم: مدعیان بابیت
نتیجه گیری
کتابنامه
نمایه

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published. موارد ستاره دار الزامی می باشد

Post comment