معرفی کتاب

شاعر:مهدی وحیدی صدر

معرفی کتاب :این کتاب قسمت اول از مجموعه پنج جلدی شکوفه های امید است که موضوع آن در مورد معرفی مختصر امام زمان و پدر و مادر ایشان به صورت کامل ساده و مناسب کودکان است . عنوان این کتاب “آبی مثل آسمان” از یک مصرع سروده شده در کتاب گرفته شده که به معرفی مادر امام زمان (عج)می پرداخته و شاعر ایشان را مثل آبی دریا دانسته است .

این کتاب در اصل مصور است و از سه بخش تشکیل شده است یک قسمت رنگ آمیزی ،یک قسمت شعر، یک قسمت آموزش اعداد ،که در ابتدا در قسمتی از کتاب جمله های درباب شناساندن امام زمان (عج)و در صفحات بعدی به ترتیب در مورد پدر و مادر ایشان آورده شده و در قسمت دیگر کتاب شعری کوتاه در مورد همان جمله و آشنایی بیشتر کودکان آورده شده است. مفاهیم کلیدی این کتاب و هدف اصلی آن علاوه بر شناساندن امام زمان (عج)شیوه ارتباط داشتن با امام زمان را نیز به کودکان ما می آموزد اینکه هرروز صبح که از خواب بیدار می شوند به امام زمان سلام کنند و باور داشته باشند که او آنها را می بیند و آنها را فراموش نمی کند زیرا او همواره حضور دارد و برای ما دعا می کند و ما را فراموش نمی کند که این کتاب در انتقال مفاهیم به کودکان موفق بوده است