اخباراخبار مهدویت

مدیر موسسه «مصاف» با بیان اینکه مهدویت انقلابی، آن نگاهی است که موجب تغییر و تحول می شود تا ظهور را محقق کند، گفت: با نزدیک شدن به آرمان های حکومت مهدوی در بستر انقلاب اسلامی باید ماکتی از آن را به عنوان هدف غایی شیعیان به جهان عرضه کنیم. به گزارش آینده روشن «علی اکبر رائفی پور» در پاسخ به این سوال که منتظر انقلابی در بستر انقلاب اسلامی چگونه می تواند زمینه ساز ظهور باشد، اظهار کرد:

زمینه سازی ظهور نیازمند گفتمان تمدنی است و این گفتمان امروز در بیانات مقام معظم رهبری مشهود است که برای آن صدر و ذیل مشخص کرده اند و بر این اساس ایشان دستیابی به این تمدن را نیازمند گذر از چند مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی دانسته اند که این تمدن یا با ظهور محقق می شود و یا زمینه ساز ظهور است.

مدیر موسسه «جنبش سایبری مصاف» اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما بسیاری هنوز درک نکرده اند که دولت اسلامی مقدم بر جامعه اسلامی است و یا برخی نیز بر این باورند که جامعه اسلامی زمینه سازی ظهور است و اعتقادی به تمدن سازی ندارند. رائفی پور با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی امروز در کشور محقق شده است، تصریح کرد: از سال 57 تا 67 انقلاب تحت آزمایش قرار گرفت و مشکلات متعددی را متحمل شد که تنها در دو سال اول درگیر تجزیه طلبی شد که امروز مشابه آن، سوریه را به زمین زده است و بعد از آن درگیر جنگ تحمیلی شد اما کشور ما در مرحله سوم یعنی ایجاد دولت اسلامی باقی مانده است.

رائفی پور ادامه داد: با نزدیک شدن به آرمان ها و ویژگی های حکومت مهدوی در بستر انقلاب اسلامی باید الگو و ماکت کوچکی از آن را به عنوان هدف غایی شیعیان به جهان ارائه کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز ظلم ستیزی انقلاب اسلامی به جهانیان منتقل شده و در سطح جهان تاثیرگذار است و در زمینه صدور این روحیه به جهان موفق بوده ایم به طوری که در سفرهایم به دیگر کشورها یا در ملاقات هایم از این دستاورد انقلاب اسلامی تقدیر می کنند.