اخبار مهدویت
همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)» با هدف تبیین آموزه های مرتبط با مسأله انتظار، از سوی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)» با هدف تبیین آموزه های مرتبط با مسأله انتظار، از سوی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود .

محورهای اصلی این همایش عبارتند از: مفهوم و چیستی نظریه پردازی در حوزه انتظار، مهدویت از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای، نظریه انتظار در اندیشه معظم له، مبانی، ابعاد و قلمروی نظریه انتظار، ویژگی ها و شاخه های جامعه منتظر، مقایسه نظریه انتظار در اندیشه آیت الله خامنه ای با نظریات معطوف به آینده و …
این همایش از مجموعه سلسله همایش های علمی «نظریه انتظار در اندیشه علمای شیعه» است که با هدف شناخت صحیح انتظار و جایگاه آن در منظومه فکری اندیشمندان شیعه برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این همایش می توانند آثار و مقالات خود را تا تاریخ 3 / 9 / 1398 به آدرس mn.entezar313@gmail.com ارسال کنند.
گفتنی است مقالات برگزیده در مجله علمی – پژوهشی و مجموعه مقالات به چاپ خواهد رسید.
این همایش در تاریخ 3 / 11/ 1398 برگزار خواهد شد.