مقالات

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: ضعیف‌ترین افراد کسانی هستند که دعا هم نمی‌توانند بکنند. بسیاری هستند که شرایط روحی دشواری دارند و با وجود پریشانی‌ها، تنگنا‌ها و گرفتاری‌های بسیار توفیق دعاکردن را هم پیدا نمی‌کنند. اینان به جای اینکه از خداوند طلب حاجت کنند یا به افسردگی و پریشانی کشیده می‌شوند و یا به صورت خفت‌بار دست به دامان افراد دیگر و خرافات می‌شوند. ولی قرآن ما را به خدا دعوت می‌کند و می‌فرماید فقرتان را به خدا عرضه کنید. قرآن می‌خواهد ما فقرمان را برابر خدا فراموش نکنیم و منبع روزی خود را در طیف وسیع مادیات و معنویت بشناسیم.

امام کاظم (ع) می فرماید:«شیعه دویست سال است که در سایه آرمان‌ها پرورده و تربیت می‌شود ». بی‌تردید، آرمان‌ها قدرت بسیاری در عرصه زندگی انسان دارند؛ استعدادهای آدمی را می‌پرورانند و او را تربیت می‌کنند. پیوسته شیعه در سایه آرمان‌های بلند به جریان رشد و پرورش خود ادامه داده است. این‌گونه بار مسؤولیت را در گردنه‌های سخت تاریخی به دوش کشیده و از حرکت باز نایستاده و همیشه به این آرمان‌‌ها دلگرم بوده است .

آرمان جامعه شیعی، تحقق حکومت محمد(ص) و فرج مهدی آل محمد(ص) است و تا بندگان خدا و مردم به این غایت نرسند که آرمان جامعه شیعی تحقق ظهور حضرت مهدی(عج) است و بر اساس این آرمان تربیت نشوند، بلوغ اجتماعی محقق نمی‌شود. اگر این بلوغ اجتماعی محقق شود، نه تنها در سطح جامعه شیعی بلکه در سطح جوامع بشری با تلاش خود، این آرمان را که همان تحقق حکومت حضرت مهدی(عج) است، به دغدغه و گفتمان مسلط زمانه تبدیل می‌نمایند.

برگرفته از کتاب استغاثه رمز نزدیکی ظهور