شعر و داستان

می آید از دور مردی سواره / برمرکب عشق چون ماهپاره

والشمس رویش واللیل مویش / گلها همه مست از رنگ و بویش

عمامه بر سر مثل پیمبر (ص) / در بازوانش نیروی حیدر(ع)

از پای تا سـر در شور و شین است / برق نگـاهش مثل حسین(ع) است

می آید از دور خوشبو تر از یاس / در چشم وابرو مانـند عباس (ع)

القـصه این مرد امید دلهاسـت …

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published. موارد ستاره دار الزامی می باشد

Post comment