شعر و داستان

مي آيد از دور مردي سواره / برمرکب عشق چون ماهپاره

والشمس رويش والليل مويش / گلها همه مست از رنگ و بويش

عمامه بر سر مثل پيمبر (ص) / در بازوانش نيروي حيدر(ع)

از پاي تا سـر در شور و شين است / برق نگـاهش مثل حسين(ع) است

مي آيد از دور خوشبو تر از ياس / در چشم وابرو مانـند عباس (ع)

القـصه اين مرد اميد دلهاسـت …

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. موارد ستاره دار الزامی می باشد

Post comment