اخبار مجمع

همایشی در شهر نجف با عنوان اربعین و امت واحده در سال 1396 برگزار شد. سخنرانانی از جمله آیت الله حسینی، حجت الاسلام پناهیان، شیخ الراشد، شیخ خالد النعمانی، حجت الاسلام نظافت و حجت الاسلام حاجتی در این جلسه حضور داشتند. از حدود 25 کشور مهمان دراین همایش شرکت کردند.