اخبار مجمع

اولین جلسه ی شورای سیاست گذاری مجمع راهبردی اندیشه مهدویت در مشهد برگزار شد. در این جلسه عملاً به فعالیت های مجمع راهبردی اندیشه مهدویت با حضور حضرت آیت الله صدیقی، حضرت آیت الله حسینی، حجت الاسلام ماندگاری، حجت الاسلام پناهیان، حجت الاسلام نیلی پور و نماینده ی بنیاد خاتم الاوصیاء رسمیت بخشیده شد. در این جلسه اساس نامه مجمع راهبردی اندیشه مهدویت در سطح کشور به تایید رسید و برنامه های آن نیز تعریف شد